วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

ยางรถคัมโฮ Official Tires งานแข่ง RAAT Thailand Endurance Championship 2013

Kumho Tires ได้รับความไว้วางใจ ใช้เป็นยางในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ งานแข่งทางเรียบ มาราธอนสุดอึด ทรหด 6 ชม. "RAAT Thailand Endurance Championship 2013"  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีค. 2556 ที่ผ่านมา โดยมีราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) เป็นผู้จัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล พัฒนาส่งเสริมทักษะของนักแข่งไทย สมรรถนะของรถแข่ง การทำงานเป็นทีม ภายใต้การแข่งขันยาวนาน ไม่มีการหยุด รวมเวลา 6 ชม. ยางรถแข่ง ที่ใช้จึงจำเป็นต้องเลือก ยางที่มีสมรรถนะสูง ทนทาน มากเป็นพิเศษ